Cãi nhau xem ai mặc đẹp hơn, chị em lao vào ẩu đả

Chỉ vì cãi nhau xem ai mặc đẹp hơn mà hai nhóm phụ nữ lao vào đánh nhau một cách tàn bạo.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác