[Cười tổng hợp] Khi bạn chưa kịp hòa hợp với mùa đông

Những lúc thế này bạn chỉ mong mùa hè đến thật nhanh.

Theo Lê Trung Đức (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác