Hài Chí Tài: Đát Kỷ - Trụ Vương (P2)

Vì mỹ nhân thiên hạ Đát Kỷ mà Trụ Vương chìm đắm trong tửu sắc nên đã để mất nước.

Theo NH (Theo Youtube) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác