Hài tết 2015: Sinh con theo ý thầy (P4)

Để có thể sinh con theo ý muốn, Quang Thằng đã tìm đến nhờ vả thầy

NH (Youtube)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác