Hài Trấn Thành: Làng mặt sách (P2)

Ngày 09/02/2015 08:00 AM (GMT+7)

Buổi họp xã có một không hai của trưởng xã cùng các người dân "lạ lùng" trong xã vẫn tỉnh bơ khi cháy nhà chết người đến nơi....

Tin bài cùng sự kiện Hài Trấn Thành 2017