Hài Trấn Thành: Tài lanh giúp bạn (P.2)

Chỉ vì sự tài lanh của mình mà Trấn Thành hại bạn từ lần này sang lần khác.

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Hài Trấn Thành 2017