Hoài Lâm giả giọng Bằng Kiều và Quang Lê

Theo yêu cầu của bố Hoài Linh, Hoài Lâm đã giả giọng Bằng Kiều và Quang Lê cực giống

NH (Youtube)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác