Hoài Lâm giả giọng Bằng Kiều và Quang Lê

Ngày 03/12/2014 08:34 AM (GMT+7)

Theo yêu cầu của bố Hoài Linh, Hoài Lâm đã giả giọng Bằng Kiều và Quang Lê cực giống

NH (Youtube)