Hot girl Thái trổ tài hát “Bèo dạt mây trôi”

Jannine Parawie Weigel 14 tuổi, đã hát thật cảm xúc bài dân ca của Việt Nam Bèo dạt mây trôi.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác