Người không cần, ta đừng nên giữ

Những tình cảm ở đời, nếu chỉ đơn phương thì đều không có kết quả.

Theo Thanh Tân (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác