Sư tử nhà suýt "lột da" thượng khách

Du được nuôi dưỡng từ lúc lọt lòng nhưng những con sư tử vẫn mang bản tính của dã thú

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác