Xuân Hinh dạy con ra tỉnh

Có con gái tuổi 'ẩm ương' trong nhà, Xuân Hinh chủ trương 'Con em phải giữ kè kè/ Mặc cho thiên hạ có cười chê'.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác