Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần cuối)

Vân Anh mỉm cười rồi bỏ đi, đằng sau lưng cô là tiếng chửi bới loạn xạ của Huyền Trang. Cô nghe thấy Huyền Trang đang doạ nạt sẽ khiến cô thân bại danh liệt, nhưng cô vẫn chỉ cười.