Thái Bình

Đang cập nhật
Hiện tại
(23:59 - Thứ bảy
02-07-2022)

Nhiệt độ: 25°C- 32°C

34-Tốt
Chỉ số không khí
(00:25)
Thay đổi khu vực

Dự báo thời tiết Thái Bình 7 ngày tới

Chủ nhật
(03/07)
25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông

Thứ hai
(04/07)
27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông

Thứ ba
(05/07)
27°C- 33°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thứ tư
(06/07)
28°C- 33°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thứ năm
(07/07)
28°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

Thứ sáu
(08/07)
28°C- 35°C
Có mây, không mưa

Thứ bảy
(09/07)
27°C- 34°C
Có mây, không mưa

Khu vực
Hiện tại
Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hà Nội
Đang cập nhật
73-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông

27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
TP.HCM
Đang cập nhật
45-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đà Nẵng
Đang cập nhật
112-Kém
Chỉ số không khí (00:25)

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Nha Trang
Đang cập nhật
42-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

27°C- 33°C
Có mây, không mưa

28°C- 33°C
Có mây, không mưa

28°C- 32°C
Có mây, không mưa
Hải Phòng
Đang cập nhật
34-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa to

27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Sơn La
Đang cập nhật
57-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

22°C- 29°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông

25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông
Phú Thọ
Đang cập nhật
76-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông

26°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Bắc cạn
Đang cập nhật
57-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa to

27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Điện Biên
Đang cập nhật
53-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

22°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 33°C
Nhiều mây, có mưa dông

25°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Hà Giang
Đang cập nhật
57-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông

27°C- 33°C
Nhiều mây, có mưa dông
Hòa Bình
Đang cập nhật
80-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông

27°C- 33°C
Nhiều mây, có mưa dông
Lai Châu
Đang cập nhật
46-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

21°C- 28°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa dông

22°C- 26°C
Nhiều mây, có mưa dông
Lào Cai
Đang cập nhật
53-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông

27°C- 33°C
Nhiều mây, có mưa dông
Thái Nguyên
Đang cập nhật
95-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to

26°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông
Tuyên Quang
Đang cập nhật
70-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông

27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Vĩnh Phúc
Đang cập nhật
55-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông

26°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Yên Bái
Đang cập nhật
66-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa to

27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Cần Thơ
Đang cập nhật
42-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

27°C- 32°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vinh
Đang cập nhật
21-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 33°C
Có mây, không mưa

29°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

30°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Pleicu
Đang cập nhật
16-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

21°C- 25°C
Có mây, có mưa rào và dông

21°C- 26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
An Giang
Đang cập nhật
24-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

27°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Bắc Giang
Đang cập nhật
21-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to

27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Bạc Liêu
Đang cập nhật
38-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, không mưa
Bắc Ninh
Đang cập nhật
21-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to

27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Bến Tre
Đang cập nhật
42-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 32°C
Có mây, không mưa

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bình Định
Đang cập nhật
29-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Bình Phước
Đang cập nhật
46-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cà Mau
Đang cập nhật
34-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cao Bằng
Đang cập nhật
54-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa to
Đà Lạt
Đang cập nhật
46-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

21°C- 26°C
Có mây, có mưa rào và dông

20°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

20°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Đắk Lắk
Đang cập nhật
34-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

23°C- 27°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

22°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Đắk Nông
Đang cập nhật
38-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

23°C- 26°C
Có mây, có mưa rào

22°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

22°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Đồng Nai
Đang cập nhật
46-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đồng Tháp
Đang cập nhật
46-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 32°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hà Tĩnh
Đang cập nhật
55-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 34°C
Có mây, không mưa

29°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Hải Dương
Đang cập nhật
17-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông

27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Hậu Giang
Đang cập nhật
42-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

28°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hưng Yên
Đang cập nhật
1-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông

27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Kiên Giang
Đang cập nhật
34-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

27°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Kon Tum
Đang cập nhật
25-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

22°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Lạng Sơn
Đang cập nhật
3-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa to

24°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to
Long An
Đang cập nhật
34-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Nam Định
Đang cập nhật
38-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông

27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Ninh Bình
Đang cập nhật
85-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông

27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Ninh Thuận
Đang cập nhật
46-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Phủ Lý
Đang cập nhật
89-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông

27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Phú Yên
Đang cập nhật
29-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 34°C
Có mây, không mưa

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Quảng Bình
Đang cập nhật
38-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 33°C
Có mây, không mưa

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Quảng Nam
Đang cập nhật
42-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

28°C- 34°C
Có mây, không mưa

28°C- 34°C
Có mây, không mưa

28°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Quảng Ngãi
Đang cập nhật
34-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

29°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Quảng Ninh
Đang cập nhật
44-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to

27°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông
Quảng Trị
Đang cập nhật
53-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 32°C
Có mây, không mưa

28°C- 34°C
Có mây, không mưa

29°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Sóc Trăng
Đang cập nhật
42-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

27°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 34°C
Có mây, không mưa
Tây Ninh
Đang cập nhật
5-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thanh Hóa
Đang cập nhật
139-Kém
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

30°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Huế
Đang cập nhật
55-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Tiền Giang
Đang cập nhật
38-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 32°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vĩnh Long
Đang cập nhật
46-Tốt
Chỉ số không khí (00:25)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vũng Tàu
Đang cập nhật
51-Trung bình
Chỉ số không khí (00:25)

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cập nhật: 23:59 - 02-07-2022
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.