Chở thế này mới gọi là 'tổ lái', đi nhờ thế này mới gọi là 'sư tổ của nhờ'

Chở thế này mới gọi là 'tổ lái', đi nhờ thế này mới gọi là 'sư tổ của nhờ'

(Khampha.vn)
Ngày 31/10/2013 16:15 PM (GMT+7)