Trắc nghiệm: Bài chính tả của trẻ con cấp 1 nhưng 90% người lớn phải "đầu hàng"

Ngày 06/09/2017 15:01 PM (GMT+7)

Không ngờ ngay từ câu 1 đã khó thế..

1

Từ nào để nói về việc quấy khóc dai dẳng?

Ngoèo ngoẹo

Nghoèo nghoẹo

Nghèo nghẹo

2

Từ nào để biểu thị điều sắp nêu ra là cái chung, cái chính trong những điều vừa nói đến.

Tựu trung

Tựu chung

Tịu trung

3

Muốn nêu luận điểm mới trong khoa học để giải thích một hiện tượng tự nhiên nào đó và tạm được chấp nhận, chưa được kiểm nghiệm, kiểm chứng, bạn sẽ dùng từ nào?

Giả thuyết

Giả thiết

4

Từ nào dùng để chỉ việc gánh vác, đảm đương chức vụ do cấp trên giao cho?

Nhận chức

Nhậm chức

5

Từ nào sử dụng với nghĩa là đi tận nơi để quan sát, mở rộng hiểu biết và học hỏi kinh nghiệm.

Thăm quan

Tham quan

6

Từ gì dùng để nói về biến động mạnh của thời tiết bằng hiện tượng phóng điện giữa các đám mây lớn, thường có gió to, sấm sét, mưa rào, đôi khi có cả cầu vồng...

Dông tố

Giông tố

Rông tố

7

Từ nào chỉ nơi có nhiều đoạn gấp khúc ngắn nối nhau liên tiếp? 

Khúc khủy

Khúc khỉu

Khúc khuỷu

8

Từ nào viết đúng để nói về nghề nghiệp chuyên môn của mỗi người?

Ngành ngề

Ngành nghề

Nghành nghề

9

Từ nào được viết chính xác theo từ điển ngôn ngữ học để nói về giữ điều gì đó ở một chừng mực nhất định không cho tự do hoạt động, tự do phát triển?

Kiềm chế

Kìm chế

Kềm chế

10

Từ nào miêu tả về cách cười liên tục, không thể ngừng hay ngôi yên một chỗ được. 

Ngặt nghèo

Ngặt nghẽo

Ngoằn nghoèo

Ngoằn ngoèo

Ngoắt ngoéo

Nếu bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi trên, hãy nhấn "Xem thêm kết quả"

Theo LN (Tổng hợp) (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Trắc nghiệm