Trắc nghiệm: Bạn có chắc mình thông minh hơn học sinh lớp 5?

Không thông minh hơn học sinh lớp 5? Đó là điều không ai trong người lớn chúng ta muốn thừa nhận. Song, sự thật là sau khi rời khỏi ghế nhà trường quá lâu, bạn hoàn toàn có thể "đứng hình" trước những bài toán của học sinh tiểu học này.