Trắc nghiệm thách đố: Là người Việt mà học dốt tiếng Việt, bạn có xấu hổ không?

Ngày 12/07/2017 11:30 AM (GMT+7)

Bạn có hay mắc những lỗi tưởng chừng rất đơn giản này không?

1

Bạn chọn từ nào?

Sa hoa

Xa hoa

2

Bạn chọn từ nào?

Ý trung nhân

Ý chung nhân

3

Bạn chọn từ nào?

Xáng lạn

Xán lạn

Sáng lạn

4

Bạn chọn từ nào?

Sáp nhập

Sát nhập

5

Bạn chọn từ nào?

Soi mói

Xoi mói

6

Bạn chọn từ nào?

Chẩn đoán

Chuẩn đoán

7

Bạn chọn từ nào?

Suôn sẻ

Suôn xẻ

8

Bạn chọn từ nào?

Súc xắc

Xúc sắc

Xúc xắc

9

Bạn chọn từ nào?

Viện kiểm sát

Viện kiểm soát

10

Bạn chọn từ nào?

Vô hình chung

Vô hình trung

Nếu bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi trên, hãy nhấn "Xem thêm kết quả"

Theo LnH (Tổng hợp) (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Trắc nghiệm