Trắc nghiệm thách thức người Việt: 90% người chơi trả lời "sai be bét"

Ngày 25/07/2017 00:35 AM (GMT+7)

Sau trắc nghiệm này, bạn sẽ phải suy ngẫm lại về việc... đi học lại cấp 1 của mình đấy!

1

“Cú đậu cành mai” tương ứng với câu thành ngữ nào?

Cốc mò cò xơi

Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu

Vợ dại lấy chồng khôn

2

“Cơm niêu nước lọ” có thể thay thế bằng thành ngữ nào?

Chăn đơn gối chiếc

Ao tù nước đọng

Cá đậu chim lồng

3

“Lầu son gác tía” có thể thay thế bằng thành ngữ nào?

Sơn son thếp vàng

Nhà cao cửa rộng

Lầu vàng gác bạc

4

“Kinh hồn bạt vía" có thể thay thế bằng thành ngữ nào?

Thần hồn nát thần tính

Kinh thiên động địa

Hồn xiêu phách lạc

5

“Kim chi ngọc diệp” tương đương với thành ngữ nào?

Yểu điệu thục nữ

Lá vàng cành ngọc

Lá ngọc cành vàng

6

“Oanh thiên chấn địa” tương đương với thành ngữ nào?

Long trời lở đất

Trời đất quay cuồng

Trời rung đất lở

7

“Úy tử tham sinh” tương đương với thành ngữ nào?

Máu ai thấm thịt người ấy

Tham sống sợ chết

Đồng một của người, đồng mười của ta

8

“Đánh trống qua cửa nhà sấm” tương đương với thành ngữ nào?

Múa rìu qua mắt thợ

Mũi tên hòn đạn

Trống đánh dùi kêu

9

“Cha chung không ai khóc” tương đương với thành ngữ nào?

Lắm sãi không ai đóng cửa chùa

Lắm thầy nhiều ma

Lắm mối tối nằm không

10

“Thâm sơn cùng cốc” nghĩa là gì?

Hang cùng ngõ hẻm

Hang tận ngõ cùng

Ngõ tận hang cùng

Nếu bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi trên, hãy nhấn "Xem thêm kết quả"

Theo LN (Sổ tay thành ngữ tiếng Việt) (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Bói vui