Advertisement

Trắc nghiệm: Thử xem năng lực quản lý tài chính của bạn đến đâu

Thử xem bạn có phải là người tài giỏi về kinh doanh và biết quản lý tài chính không nhé!

Advertisement

Bạn có phải là người biết quản lý tài chính, cũng có phải là người kinh doanh giỏi? Hãy trắc nghiệm để kiểm tra ngay độ tinh nhạy của bạn về vấn đề này nhé!

Câu hỏi 1/10
Mục tiêu lợi nhuận mà bạn mong muốn đạt được trung bình mỗi năm sau khi đã trừ lạm phát?
Ít hơn 2%
2% đến 4%
Hơn 4% đến 6%
Hơn 6% lên 8%
Hơn 8%

Theo Phan Thanh/ Dịch từ myprivatebanking (Khám phá)
Tin bài cùng sự kiện Trắc nghiệm
Advertisement
Advertisement