Trắc nghiệm: Thử xem năng lực quản lý tài chính của bạn đến đâu

Thử xem bạn có phải là người tài giỏi về kinh doanh và biết quản lý tài chính không nhé!

Bạn có phải là người biết quản lý tài chính, cũng có phải là người kinh doanh giỏi? Hãy trắc nghiệm để kiểm tra ngay độ tinh nhạy của bạn về vấn đề này nhé!

Câu hỏi 1/10
Mục tiêu lợi nhuận mà bạn mong muốn đạt được trung bình mỗi năm sau khi đã trừ lạm phát?
Ít hơn 2%
2% đến 4%
Hơn 4% đến 6%
Hơn 6% lên 8%
Hơn 8%

Theo Phan Thanh/ Dịch từ myprivatebanking (Khám phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Trắc nghiệm