Nhìn vợ tự nhiên mặn mà, thân hình cứ mơn mởn tôi bỗng thấy lo ngại cho mình vì môi trường làm việc...
Vì bị phụ tình, không ít người đã có những cách trả thù thâm độc và hiểm ác.