MÔN LỊCH SỬ: Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng như thế nào?

Trước một số ý kiến xung quanh vấn đề Lịch sử là môn lựa chọn ở cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ khiến học sinh không chọn Lịch sử, mới đây, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin chính thức về vấn đề này.