• Thí sinh "Giọng hát việt nhí"  

  • HLV - Giám khảo "Giọng hát việt nhí"  

  • Những tiết mục trong "Giọng hát việt nhí  

  • Quán quân "Giọng hát việt nhí"