Hướng dẫn tạo các kiểu tóc tết búi đẹp cho bạn gái

Ngày 14/02/2015 15:07 PM (GMT+7)

Cùng tham khảo các kiểu tóc tết đẹp, dễ làm cho các bữa tiệc đầu năm mới.

Kiểu 1:

Hướng dẫn tạo các kiểu tóc tết búi đẹp cho bạn gái - 1

Kiểu 2:

Hướng dẫn tạo các kiểu tóc tết búi đẹp cho bạn gái - 2

Kiểu 3:

Hướng dẫn tạo các kiểu tóc tết búi đẹp cho bạn gái - 3

Kiểu 4:

Hướng dẫn tạo các kiểu tóc tết búi đẹp cho bạn gái - 4

Kiểu 5: 

Hướng dẫn tạo các kiểu tóc tết búi đẹp cho bạn gái - 5

Kiểu 6: 

Hướng dẫn tạo các kiểu tóc tết búi đẹp cho bạn gái - 6

Kiểu 7:

Hướng dẫn tạo các kiểu tóc tết búi đẹp cho bạn gái - 7

Kiểu 8: 

Hướng dẫn tạo các kiểu tóc tết búi đẹp cho bạn gái - 8

Theo Hoàng Minh (Khám phá)
Tin bài cùng sự kiện Làm đẹp tóc