Theo Minh Hoàng (Khám phá)
Ngày 25/12/2013 12:28 PM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Trang điểm tự nhiên