Nếu một đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi những bậc làm cha làm mẹ giỏi giang, khéo léo ắt sẽ có một tương lai xán lạn.

Nếu một đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi những bậc làm cha làm mẹ giỏi giang, khéo léo ắt sẽ có một tương lai xán lạn.

Theo Chi Chi (Dịch theo Sohu) (Khám phá)
Ngày 17/01/2019 13:00 PM (GMT+7)
Tin bài cùng chủ đề Bói vui