Dạy con nhanh biết lẫy, bò với chiêu 'độc'

Muốn con nhanh biết lấy, biết bò, biết đi, biết nhảy...mẹ không thể không đọc những chiêu này!

day con nhanh biet lay, bo voi chieu 'doc' - 1
day con nhanh biet lay, bo voi chieu 'doc' - 2
day con nhanh biet lay, bo voi chieu 'doc' - 3
day con nhanh biet lay, bo voi chieu 'doc' - 4
day con nhanh biet lay, bo voi chieu 'doc' - 5
day con nhanh biet lay, bo voi chieu 'doc' - 6
day con nhanh biet lay, bo voi chieu 'doc' - 7
day con nhanh biet lay, bo voi chieu 'doc' - 8
day con nhanh biet lay, bo voi chieu 'doc' - 9

Theo Mei Ying (khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác