Tổng hợp những chiêu 'dụ' con tự ngủ

Ngày 19/05/2014 16:14 PM (GMT+7)

Muốn con tự ngủ mà không tốn công vất vả, mẹ phải tham khảo những mẹo này

Tổng hợp những chiêu dụ con tự ngủ - 1
Tổng hợp những chiêu dụ con tự ngủ - 2
Tổng hợp những chiêu dụ con tự ngủ - 3
Tổng hợp những chiêu dụ con tự ngủ - 4
Tổng hợp những chiêu dụ con tự ngủ - 5
Tổng hợp những chiêu dụ con tự ngủ - 6
Tổng hợp những chiêu dụ con tự ngủ - 7
Tổng hợp những chiêu dụ con tự ngủ - 8
Tổng hợp những chiêu dụ con tự ngủ - 9
Tổng hợp những chiêu dụ con tự ngủ - 10
Tổng hợp những chiêu dụ con tự ngủ - 11
Tổng hợp những chiêu dụ con tự ngủ - 12
Tổng hợp những chiêu dụ con tự ngủ - 13
Tổng hợp những chiêu dụ con tự ngủ - 14
Tổng hợp những chiêu dụ con tự ngủ - 15

Theo Vicky (khampha.vn)
Tin bài cùng chủ đề Nhật ký của mẹ & bé