Ngày xưa ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa rất đẹp. Nàng đẹp đến nỗi các vị vua trẻ và hoàng tử ở khắp mọi miền đều tranh giành xin hỏi cưới nhưng nàng không ưng ai. Một hôm, công chúa nhận được quả bóng vàng từ người bí mật. Nàng thích lắm!

Ngày xưa ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa rất đẹp. Nàng đẹp đến nỗi các vị vua trẻ và hoàng tử ở khắp mọi miền đều tranh giành xin hỏi cưới nhưng nàng không ưng ai. Một hôm, công chúa nhận được quả bóng vàng từ người bí mật. Nàng thích lắm!

Hạ Chi (Theo KP)
Ngày 20/03/2013 11:00 AM (GMT+7)