96% người dùng hài lòng với sản phẩm điện gia dụng Samsung

Ngày 22/02/2016 14:00 PM (GMT+7)

Đó là kết quả khảo sát ấn tượng vừa được thực hiện vào tháng 1/2016 của công ty nghiên cứu thị trường đa quốc gia Epinion tại TP. HCM và Hà Nội. Infographic bên dưới sẽ lí giải vì sao hàng điện gia dụng của Samsung được đa số người tiêu dùng đánh giá cao.

96% người dùng hài lòng với sản phẩm điện gia dụng Samsung - 1
96% người dùng hài lòng với sản phẩm điện gia dụng Samsung - 2
96% người dùng hài lòng với sản phẩm điện gia dụng Samsung - 3
96% người dùng hài lòng với sản phẩm điện gia dụng Samsung - 4
96% người dùng hài lòng với sản phẩm điện gia dụng Samsung - 5
96% người dùng hài lòng với sản phẩm điện gia dụng Samsung - 6
96% người dùng hài lòng với sản phẩm điện gia dụng Samsung - 7

(Theo Khám phá).