Nuôi cá tra phải có… mã số

Ngày 10/08/2014 00:00 AM (GMT+7)

“Theo Thông tư 23/2014 về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra do Bộ NN&PTNT mới ban hành (có hiệu lực từ 12-9), các cơ sở nuôi nằm trong quy hoạch được UBND cấp tỉnh phê duyệt được cấp mã số nhận diện”.

Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), cho biết như trên vào ngày 7-8.

Cụ thể, nếu một cơ sở có nhiều ao nuôi thì được cấp nhiều mã số nhận diện ao nuôi, mỗi ao nuôi được cấp duy nhất một mã số nhận diện. Mã số này chỉ được cấp khi đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại. Việc thực hiện đăng ký mã số được thực hiện độc lập hoặc đồng thời với việc xác nhận đăng ký nuôi cá tra thương phẩm. Đăng ký nuôi cá tra thương phẩm bao gồm đăng ký diện tích và sản lượng nuôi.

Theo ông Hòe, với việc ra đời của Thông tư 23 nói trên, việc nuôi cá tra thương phẩm không còn được tự do như trước mà phải chịu sự quản lý của Nhà nước.

Theo Quang Huy ( Pháp luật TPHCM)