Không chỉ ăn uống, những thói quen không ngờ này có thể khiến ký sinh trùng xâm nhập cơ thể

Ấu trùng giun lươn xâm nhập cơ thể bằng cách chui qua da, sau đó theo đường tĩnh mạch về tim, qua phổi, lên khí quản. Cách phòng bệnh là đi dép, ủng để hạn chế khả năng ấu trùng xuyên qua da.

Ấu trùng giun lươn xâm nhập cơ thể bằng cách chui qua da, sau đó theo đường tĩnh mạch về tim, qua phổi, lên khí quản. Cách phòng bệnh là đi dép, ủng để hạn chế khả năng ấu trùng xuyên qua da.

Nguồn: http://khampha.vn/chuyen-muc-test-6/khong-chi-an-uong-nhung-thoi-quen-khong-ngo-nay-co-...

Thuylt (TTCN)
Ngày 10/04/2019 13:28 PM (GMT+7)