Vận xui của Park Shi Hoo năm 2012 vẫn chưa có hồi kết.
Tin tức thị trường