Thiềm Thừ khi 'thỉnh' về cũng cần làm thủ tục 'khai quang điểm nhãn' tương tự như Tỳ Hưu, tuy nhiên vẫn có chút khác biệt.

Thiềm Thừ khi "thỉnh" về cũng cần làm thủ tục "khai quang điểm nhãn" tương tự như Tỳ Hưu, tuy nhiên vẫn có chút khác biệt.

(Khampha.vn)
Ngày 15/06/2013 08:36 AM (GMT+7)