Thai nhi 19 tuần

Thai nhi 19 tuần

Thai nhi tuần thứ 19 đã có thể nghe được âm thanh từ bên ngoài bụng mẹ.

Tin được quan tâm nhất

Các bài viết khác

Chủ đề phổ biến