Thai nhi 28 tuần

Thai nhi 28 tuần

Bây giờ bé con có thể chớp mắt và có thể nhìn thấy ánh sáng qua tử cung của mẹ.

Bài viết nổi bật

Chủ đề phổ biến