Khi thể hiện ca khúc Mẹ tôi, Đồng Lan đã không kiềm nén được những dòng nước mắt.
Không bàn đến thị phi hậu trường, tư duy làm nghề của Bùi Anh Tuấn là điều đáng ngại.
Tin tức thị trường