Công điện của Thủ tướng về đảm bảo an ninh trật tự

Sáng nay Thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi Bộ Công an, các Bộ, các cơ quan trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc đảm bảo an ninh trật tự.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác