Dạng thức đề thi đánh giá năng lực 2016 của ĐH Quốc gia Hà Nội

Để các thí sinh dự thi dễ dàng hình dung, ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã thông tin về dạng thức đề thi đánh giá năng lực năm 2016.

Dạng thức đề thi đánh giá năng lực ĐHQGHN về cấu trúc chung, bao gồm 2 phần trắc nghiệm là phần bắt buộc và phần tự chọn. Phần bắt buộc bao gồm: Tư duy định lượng 1; kiến thức Toán học. Tư duy định tính 1; kiến thức Ngữ văn.

Cơ cấu kiến thức trong phần bắt buộc được phân bổ như sau: Kiến thức trong chương trình lớp 10 chiếm 10%; Kiến thức trong chương trình lớp 11 chiếm 20%; Kiến thức trong chương trình lớp 12 chiếm 70%. Phần tự chọn thí sinh chọn 1 trong 2 nội dung là khoa học Tự nhiên và khoa học xã hội.

Cơ cấu kiến thức trong phần tự chọn được phân bổ như sau: Kiến thức trong chương trình lớp 11 là 30%; Kiến thức trong chương trình lớp 12 là 70%.

Tổng số câu hỏi thí sinh phải thực hiện là 140 câu, tổng thời gian thực hiện là 195 phút.

Thí sinh làm bài được thực hiện trên máy tính tại các phòng thi đủ tiêu chuẩn, lần lượt làm hết phần bắt buộc, sau đó làm phần tự chọn. Bài thi hợp lệ phải làm cả phần bắt buộc và phần tự chọn (1 trong 2 nội dung tự chọn). Bài làm của thí sinh được chấm trực tiếp trên máy bằng các phần mềm thích hợp.

Kết quả thi của thí sinh được tính bằng tổng số câu trả lời đúng trong bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời không được điểm. Tổng điểm toàn bài là 140 điểm.

Thí sinh không được phép ghi âm, chụp ảnh hoặc sao lưu, chia sẻ thông tin về các câu hỏi thi của đề thi dưới bất cứ hình thức nào.

Cấu trúc chi tiết như sau:

Theo Tân Phú (Khám phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Tuyển sinh 2017