Danh sách 90 cụm đã công bố Điểm thi THPT Quốc Gia 2016

Ngày 19/07/2016 10:41 AM (GMT+7)

Đến hết ngày 19/7, tất cả 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì đã công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016. Các cụm thi địa phương do Sở GD&ĐT đang tiếp tục công bố điểm thi. Điểm thi 24h sẽ liên tục tổng hợp link tra cứu tại các cụm thi đã công bố, để sĩ tử và phụ huynh tiện theo dõi.

Danh sách 90 cụm đã công bố Điểm thi THPT Quốc Gia 2016 - 1

Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2016

DANH SÁCH CÁC CỤM THI ĐÃ CÔNG BỐ ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

Cập nhật lúc 14h00 ngày 19/07/2016

Đã có 90 cụm công bố điểm thi

(Danh sách liên tục được diemthi.24h.com.vn cập nhật)

I. DS các cụm thi Đại học công bố điểm thi THPT Quốc gia

DS các cụm thi Đại học công bố điểm thi THPT Quốc gia

Cụm thi số 1: ĐH Bách khoa HN

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Bách khoa Hà Nội tại đây

Cụm thi số 3:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Thủy Lợi tại đây

Cụm thi số 11:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tại đây

Cụm thi số 4:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Học viện Kỹ thuật Quân sự tại đây

Cụm thi số 18:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên tại đây

Cụm thi số 19:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Thái Nguyên tại đây

Cụm thi số 23:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tại đây

Cụm thi số 43:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Quy Nhơn tại đây

Cụm thi số 52:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Đà Lạt tại đây

Cụm thi số 55:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM tại đây

Cụm thi số 13:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên tại đây

Cụm thi số 25:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Kinh tế Quốc dân tại đây

Cụm thi số 29:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Hải Phòng tại đây

Cụm thi số 32:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Y Dược Thái Bình tại đây

Cụm thi số 46:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng tại đây

Cụm thi số 51:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM tại đây

Cụm thi số 65:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tại đây

Cụm thi số 69:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Kiên Giang tại đây

Cụm thi số 33:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Mỏ Địa chất tại đây

Cụm thi số 60:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Tôn Đức Thắng tại đây

Cụm thi số 34:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Hồng Đức tại đây

Cụm thi số 5:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Lâm nghiệp tại đây

Cụm thi số 10:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Hàng Hải tại đây

Cụm thi số 22:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Hùng Vương tại đây

Cụm thi số 27:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại đây

Cụm thi số 62:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Cần Thơ tại đây

Cụm thi số 63:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Cần Thơ – Hậu Giang tại đây

Cụm thi số 68:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Cần Thơ – Bạc Liêu tại đây

Cụm thi số 66:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Trà Vinh tại đây

Cụm thi số 49:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Nha Trang tại đây

Cụm thi số 59:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học An Giang tại đây

Cụm thi số 16:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Tân Trào tại đây

Cụm thi số 30:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Thương Mại tại đây

Cụm thi số 57:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Sài Gòn tại đây

Cụm thi số 61:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Tiền Giang tại đây

Cụm thi số 15:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Luật Hà Nội tại đây

Cụm thi số 2:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Sư phạm Hà Nội tại đây

Cụm thi số 40:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Đà Nẵng tại đây

Cụm thi số 26:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Giao thông Vận tải tại đây

Cụm thi số 70:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Y Dược Cần Thơ tại đây

Cụm thi số 17:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Xây dựng Hà Nội tại đây

Cụm thi số 38:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Kinh tế - Đại học Huế tại đây

Cụm thi số 35:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Vinh tại đây

Cụm thi số 41:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng tại đây

Cụm thi số 58:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Đồng Tháp tại đây

Cụm thi số 12:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên tại đây

Cụm thi số 7:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM tại đây

Cụm thi số 21:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Ngoại Thương tại đây

Cụm thi số 42:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tại đây

Cụm thi số 8:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Tp.HCM tại đây

Cụm thi số 47:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Tây Nguyên tại đây

Cụm thi số 36:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Sư phạm – Đại học Huế tại đây

Cụm thi số 9:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Sư phạm Tp.HCM tại đây

Cụm thi số 20:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Học viện Tài chính tại đây

Cụm thi số 6:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM tại đây

Cụm thi số 48:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Tài chính – Marketing tại đây

Cụm thi số 31: ĐH Công nghiệp HN

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Công nghiệp Hà Nội tại đây

Cụm thi số 37:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Khoa học – Đại học Huế tại đây

Cụm thi số 39:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Huế tại đây

Cụm thi số 44:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Xây dựng Miền Trung tại đây

Cụm thi số 45:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Nông Lâm Tp.HCM tại đây

Cụm thi số 54:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Kinh tế - Luật – Đại học Quốc Gia Tp.HCM tại đây

Cụm thi số 21:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Tây Bắc tại đây

Cụm thi số 50:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM tại đây

Cụm thi số 53:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Kinh tế Tp.HCM tại đây

Cụm thi số 56: ĐH Công nghiệp TP.HCM

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Công nghiệp TP.HCM tại đây

II. Danh sách các cụm thi Tốt nghiệp công bố điểm thi THPT Quốc gia

Cụm thi số 12:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD - ĐT Sơn La tại đây

Cụm thi số 13:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD - ĐT Phú Thọ tại đây

Cụm thi số 6:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD - ĐT Bình Định tại đây

Cụm thi số 32:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Lào Cai tại đây

Cụm thi số 14:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Vĩnh Phúc tại đây

Cụm thi số 26:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Nghê An tại đây

Cụm thi số 4:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Lai Châu tại đây

Cụm thi số 19:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Bắc Giang tại đây

Cụm thi số 21:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Hà Nam tại đây

Cụm thi số 16:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Hưng Yên tại đây

Cụm thi số 49:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Kiên Giang tại đây

Cụm thi số 38:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Ninh Thuận tại đây

Cụm thi số 47:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Sóc Trăng tại đây

Cụm thi số 34:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Kon Tum tại đây

Cụm thi số 29:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Thừa thiên – Huế tại đây

Cụm thi số 33:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Gia Lai tại đây

Cụm thi số 28:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Quảng Trị tại đây

Cụm thi số 17: 

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Bắc Ninh tại đây

Cụm thi số 20:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Hòa Bình tại đây

Cụm thi số 36:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Đắk Nông tại đây

Cụm thi số 40:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Đồng Nai tại đây

Cụm thi số 44:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Bến Tre tại đây

Cụm thi số 45:

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở GD – ĐT Vĩnh Long tại đây

Tra cứu ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016 các cụm thi,

tại đây http://diemthi.24h.com.vn/index.php/tradiemthi

Điểm thi 24h cập nhật LIÊN TỤC

ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016 của 120 cụm thi trên cả nước

Truy cập ngay http://diemthi.24h.com.vn/ để cập nhật liên tục

thông tin kỳ thi THPT Quốc Gia 2016!

Xem thêm thông tin Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

-       Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia

-       Điểm chuẩn ĐH – CĐ

-       Xếp hạng thí sinh ĐH – CĐ

Theo PV (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Điểm thi đại học