Giải mã 12 số trên thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

H.A Ngày 18/03/2021 09:45 AM (GMT+7)

Trên thẻ căn cước gắn chíp điện tử mỗi người sẽ có dãy số gồm 12 chữ số, ý nghĩa 12 số thẻ căn cước công dân là gì?

Ý nghĩa 12 số trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip

Số của thẻ căn cước công dân chính số định danh cá nhân. Theo Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP, dãy số này gồm 12 số, có cấu trúc gồm 06 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 06 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Cụ thể, Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn về ý nghĩa của từng chữ số này như sau:

- 03 chữ số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh,

- 01 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân

- 02 chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân;

- 06 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên. 

Giải mã 12 số trên thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử - 1

Ý nghĩa các số trên thẻ căn cước công dân (Ảnh minh họa)

Trong đó:

- Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân khai sinh có các mã từ 001 đến 0096 tương ứng với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Công dân khai sinh ở Hà Nội có mã 001, Hải Phòng có mã 031, Đà Nẵng có mã 048, TP. Hồ Chí Minh có mã 079… 

- Mã thế kỷ và mã giới tính được quy ước như sau:

+ Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1;

+ Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3;

+ Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam 4, nữ 5;

+ Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam 6, nữ 7;

+ Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam 8, nữ 9.

- Mã năm sinh: Thể hiện hai số cuối năm sinh của công dân.

Ví dụ:

Số căn cước công dân là: 037153000257 thì:

- 037 là mã tỉnh Ninh Bình

- 1 thể hiện giới tính Nữ, sinh tại thế kỷ 20

- 53 thể hiện công dân sinh năm 1953

- 000257 là dãy số ngẫu nhiên. 

Chi tiết mã tỉnh, thành phố trên thẻ CCCD

Hiện nay, mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên thẻ CCCD được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an. Cụ thể:

Giải mã 12 số trên thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử - 2Giải mã 12 số trên thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử - 3Giải mã 12 số trên thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử - 4Giải mã 12 số trên thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử - 5Giải mã 12 số trên thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử - 6

Đổi/cấp lại từ CMND 9 số sang thẻ CCCD gắn chíp sẽ thay đổi số

Mẫu CMND 9 số được cấp theo Quyết định 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001, theo đó thì số CMND bao gồm 9 số.

Mẫu CCCD gắn chíp được cấp theo Thông tư 06/2021/TT-BCA và số thẻ CCCD gắn chíp gồm 12 số được cấp theo quy định tại Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân 2014.

Vì vậy, khi người dân đổi từ CMND loại 9 số sang thẻ CCCD gắn chíp thì sẽ thay đổi số. Tuy nhiên, người dân sẽ được cấp giấy xác nhận số CMND nên các giao dịch trước đó hoặc giao dịch mới có liên quan đến số CMND cũ vẫn được thực hiện bình thường, không bị ảnh hưởng.

Đổi/cấp lại từ CMND 12 số/CCCD mã vạch sang thẻ CCCD gắn chíp không làm thay đổi số

Số CMND loại 12 số, CCCD mã vạch và thẻ CCCD gắn chíp đều có 12 và là mã số định danh cá nhân nên khi chuyển từ CMND 12 số/CCCD mã vạch sang thẻ CCCD gắn chíp chỉ làm thay đổi mẫu thẻ, giữ nguyên số.

(Nguồn tư liệu: Luật Việt Nam)

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/giai-ma-12-so-tren-the-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-die...

Từ nay đến ngày 1-7, những ai cần làm thẻ căn cước công dân gắn chip?
Theo Bộ Công an, từ nay đến ngày 1-7 có ba nhóm đối tượng cần làm thẻ CCCD gắn chip điện tử.
Theo H.A (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h