Làm giả hài cốt liệt sỹ: Khắc phục hậu quả thế nào?

Những biện pháp được đưa ra để khắc phục hậu quả trong vụ việc làm giả di vật và hài cốt liệt sỹ của đối tượng Nguyễn Thanh Thuý (tức cậu Thuỷ).

Hà Linh (Theo VTV)
Tin bài cùng sự kiện "Lật tẩy" các nhà ngoại cảm