Những ai được hưởng BHYT trái tuyến 100%?

Ngày 12/09/2020 12:30 PM (GMT+7)

Từ ngày 1/1/2021, người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh (KCB) trái tuyến được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi của thẻ BHYT.

Theo Khoản 3 Điều 22 Luật BHYT 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014), từ ngày 1/1/2021, trường hợp người có thẻ BHYT khi đi KCB trái tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật BHYT (mức hưởng khi đi khám đúng tuyến) theo tỷ lệ sau: Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước (hiện hành là 60%); Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí KCB.

Những ai được hưởng BHYT trái tuyến 100%? - 1

Từ 2021, người dân khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng 100% BHYT.

Những trường hợp sau đây khi KCB trái tuyến được hưởng BHYT như đúng tuyến:

Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, tỉnh.

Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện đi KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị trong phạm vi mức hưởng của thẻ BHYT.

Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở KCB khác thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo mức hưởng quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật BHYT, trừ các trường hợp sau: Cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở KCB; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn.

Hành trình giành giật sự sống cho bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn

Nguồn: https://danviet.vn/nhung-ai-duoc-huong-bhyt-trai-tuyen-100-20200912112137609.htm

Năm học 2020-2021: Bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên có gì mới?
Theo thống kê của BHXH Việt Nam, đến nay đã có hàng chục triệu lượt học sinh - sinh viên được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y...
Theo Bạch Dương (Dân Việt)
Tin bài cùng chủ đề Bảo hiểm y tế