Thủ tục xác nhận BHXH để người lao động hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

Ngày 30/04/2022 21:00 PM (GMT+7)

Ngày 30-4, Bảo hiểm xã hội TP HCM cho biết cơ quan này vừa ban hành công văn số 2220/BHXH-QLT về việc hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục xác nhận Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi đến đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người sử dụng lao động lập Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg) gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi quản lý thu bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu. Thời hạn nộp hồ sơ hàng tháng hoặc gộp 2 tháng hoặc 3 tháng. Chậm nhất đến hết ngày 15-8-2022.

Thủ tục xác nhận BHXH để người lao động hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà - 1

Doanh nghiệp phải hoàn tất thủ tục xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi cơ quan BHXH trước ngày 15-8-2022

Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, doanh nghiệp lập Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg) gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi quản lý thu bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu. Thời hạn nộp hồ sơ là trước ngày 15 hàng tháng. Chậm nhất đến hết ngày 15-8-2022. Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan bảo hiểm xã hội đang quản lý sẽ xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan Bảo hiểm xã hội đang quản lý thì cơ quan Bảo hiểm xã hội trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Nguồn: https://nld.com.vn/cong-doan/thu-tuc-xac-nhan-bhxh-de-nguoi-lao-dong-huong-ho-tro-tien-...

Rút BHXH một lần, khi tham gia lại sẽ không được bảo lưu thời gian đóng
Theo thống kê của BHXH Việt Nam, ước tính trong 4 tháng đầu năm 2022, cả nước có trên 302.000 người rút BHXH một lần, giảm 3% với 4 tháng của năm...

Tin tức 24h

Theo MAI CHI (Người lao động)
Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h