Từ 1/7/2024, viên chức ngành y tế còn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

Ngày 13/06/2024 15:15 PM (GMT+7)

Sau cải cách tiền lương, viên chức ngành y tế còn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan đến vấn đề này.

Viên chức ngành y tế còn được hưởng phụ cấp ưu đãi sau cải cách tiền lương từ 1/7/2024?

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15, từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Căn cứ theo tiết 3.1 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định:

"Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương

- Tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

- Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường...). Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề)".

Theo quy định nêu trên, khi thực hiện cải cách tiền lương dự kiến sẽ gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm thành phụ cấp theo nghề áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước.

Như vậy, sau cải cách tiền lương từ 1/7/2024, viên chức ngành y tế không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mà thay vào đó là hưởng phụ cấp theo nghề.

Sau cải cách tiền lương từ 1/7/2024, viên chức ngành y tế không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề. Ảnh minh họa: TL

Sau cải cách tiền lương từ 1/7/2024, viên chức ngành y tế không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề. Ảnh minh họa: TL

Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề hiện nay đối với viên chức ngành y tế gồm những mức nào?

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP được bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 05/2023/NĐ-CP quy định hiện nay mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức ngành y tế tại các cơ sở y tế công lập bao gồm: 30%, 40%, 50%, 60%, 70% và một mức phụ cấp do thủ trưởng đơn vị quyết định nhưng không quá 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của viên chức được hưởng.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề của viên chức ngành y tế tại các cơ sở y tế công lập được áp dụng dựa trên nguyên tắc nào?

Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định nguyên tắc áp dụng và cách tính phụ cấp ưu đãi:

"Mỗi công chức, viên chức chỉ được hưởng một phụ cấp ưu đãi theo nghề ở mức cao nhất.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm (sau đây viết là %) trên mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng".

Theo quy định nên trên, áp dụng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức ngành y tế dựa trên nguyên tắc: mỗi viên chức chỉ được hưởng một phụ cấp ưu đãi theo nghề ở mức cao nhất.

Phụ cấp ưu đãi nghề là gì?

Căn cứ theo Điểm b, Khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP, phụ cấp ưu đãi nghề là phụ cấp áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động cao hơn bình thường, có chính sách ưu đãi của Nhà nước mà chưa được xác định trong mức lương.

Gặp nữ Thủ khoa của kỳ đánh giá năng lực ở Hà Nội: Em chăm chỉ luyện nhiều đề thi nhất có thể
Nữ sinh Nguyễn Mai Trúc (lớp 12A5 trường THPT Chương Mỹ A - Hà Nội) đã đạt thành tích xuất sắc khi là một trong hai thí sinh đạt 129/150 điểm, cao...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia

Theo L.Vũ (th)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h