Cười té ghế với định nghĩa về... hạnh phúc!

Đôi khi không cần phải là những điều lớn lao, dù nhỏ thôi cũng có thể khiến bạn phải hét lên sung sướng và hạnh phúc.

Đôi khi không cần phải là những điều lớn lao, dù nhỏ thôi cũng có thể khiến bạn phải hét lên sung sướng và hạnh phúc:

cuoi te ghe voi dinh nghia ve... hanh phuc! - 1

cuoi te ghe voi dinh nghia ve... hanh phuc! - 2

cuoi te ghe voi dinh nghia ve... hanh phuc! - 3

cuoi te ghe voi dinh nghia ve... hanh phuc! - 4

cuoi te ghe voi dinh nghia ve... hanh phuc! - 5

cuoi te ghe voi dinh nghia ve... hanh phuc! - 6

cuoi te ghe voi dinh nghia ve... hanh phuc! - 7

cuoi te ghe voi dinh nghia ve... hanh phuc! - 8

cuoi te ghe voi dinh nghia ve... hanh phuc! - 9

Theo Bảo Bình (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác