Mặc dù đã chung sống với nhau 7 năm nhưng Văn Chương vẫn quỳ gối cầu hôn Mã Y Lợi.
Tin tức thị trường