Nguyễn Quang Đại - AD18725 - Chàng trai hot boy nhí

Bé Nguyễn Quang Đại, số báo danh AD18725 rất điển trai.

Bé Nguyễn Quang Đại, sinh ngày 12/4/2014. Em hay cười và rất tình cảm.

 nguyen quang dai - ad18725 - chang trai hot boy nhi - 1

Bé Nguyễn Quang Đại, sinh ngày 12/4/2014. 

 nguyen quang dai - ad18725 - chang trai hot boy nhi - 2

Em hay cười và rất tình cảm.

 nguyen quang dai - ad18725 - chang trai hot boy nhi - 3

 nguyen quang dai - ad18725 - chang trai hot boy nhi - 4

Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)