Ngày cháu sinh ra đời, cả nhà mừng rơn, ai cũng cười tươi hớn hở, có mình cháu là khóc vì chẳng hiểu gì cả.

Ngày cháu sinh ra đời, cả nhà mừng rơn, ai cũng cười tươi hớn hở, có mình cháu là khóc vì chẳng hiểu gì cả.

(Khampha.vn)
Ngày 18/03/2013 18:03 PM (GMT+7)