Hài 2013: Công Lý bàn chuyện thưởng tết

Quanh chuyện thưởng tết cũng thật lắm éo le khi mà 'người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra'.

(Khampha.vn)