Hài 2013: Công Lý bàn chuyện thưởng tết

Quanh chuyện thưởng tết cũng thật lắm éo le khi mà 'người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra'.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác