Ánh Duy Minh Thuận - Nội tôi (Đan Trường)

Tiết mục của hai bố con nhà Minh Thuận đã khiến khán giả không thể cầm được nước mắt vì xúc động

(Khampha.vn)